วงจรการต่อใช้งานเบื้องต้น Analog Signal 4-20mA

วงจรการต่อใช้งานเบื้องต้น Analog Signal 4-20mA

วงจรการต่อใช้งานเบื้องต้น Analog Signal 4-20ma เบื้องต้น หรือการทำ calibration loop current

 

 ในรูป P_01 นั้นจะเป็นการต่อแบบ 2-Wire Signal Transmitter โดยจะอนุกรมแหล่งจ่าย DC เข้าไปในวงจร จะใช้ไฟ ลบร่วมกันกับตัวอุปกรณ์

 ในรูป P_02 จะเป็นการต่อแบบ 2-Wire Signal Transmitter (หรืออาจจะมองเป็นแบบ 4-Wire ได้เหมือนกันเพราะ Jump power input ไป)เช่นเดียวกันแต่ตัว signal generator จะทำการ isolation แหล่งจ่ายไฟกับ Signal ออกจากกันจะพบได้ในอุปกรณ์ output ทั่วไป

ถ้าถามว่าต่างกันอบ่างไร คุณภาพตัวไหนดีกว่ากัน ต้องบอกว่าการ isolation แหล่งจ่ายน่าจะทำงานได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวสินค้าเป็นหลักด้วย

 

 

 

 

 

 

การต่อวงจรแบบ P_03 และ P_04 ลักษณะเดียวกันกับแบบ P_01และP_02 ต่างตรงที่ว่าตัวอุปกรณ์ที่รับค่า 4-20mA ต้องการไฟเลี้ยงด้วย นันเองครับ

 

ผมกันต่อในบทความต่อไปครับ