ตาราง การหาอัตราความสิ้นเปลืองของ กระบอกลม

Last updated: 2020-09-26  |  1527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตาราง การหาอัตราความสิ้นเปลืองของ กระบอกลม

สำหรับกระบอกสูบทำงานทางเดียว
                                                      Qa  =  L x N x q                                                                                         
สำหรับกระบอกสูบทำงานสองทาง
                                                      Qa  =  2 x (L x N x q)          

                                                                                
                เมื่อ            Qa  คือ อัตราความสิ้นเปลืองลมอัด (l/min)
                                L   คือ ช่วงชักกระบอกสูบ (cm)
                                N   คือ จำนวนครั้งการเลื่อนเข้าออกต่อนาที
                                q   คือ อัตราความสิ้นเปลืองลมต่อระยะชัก 1 เซนติเมตร(ดูจากตาราง)
ตัวอย่างที่ 1  

กระบอกสูบทำงานแบบสองทางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm ระยะชัก 200 mm ทำงานที่ความดัน 6 bar ความถี่ในการทำงาน 20 ครั้ง/นาที
วิธีทำ      หาอัตราความสิ้นเปลืองลมที่กระบอกสูบ
                                                Qa  =  2 x (L x N x q)
                                                      =  2 ( x 200/20 x 0.134)
                                                      =  107.2 l/min                 ตอบ  

Powered by MakeWebEasy.com