ชุดกรองลมดักน้ำ (air filter regulator lubricator)

เกจวัดแรงดันสำหรับชุดกรองลม 0-1Mpa เกลียวออกหลังทองเหลือง 1/8"

สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เกจวัดแรงดันสำหรับชุดกรองลม 0-1Mpa แบบมีปีกด้านหน้า เกลียวออกหลังทองเหลือง 1/8" เหมาะสำหรับยึดหน้าตู้ควบคุมทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เกจวัดแรงดันสำหรับชุดกรองลม 0-1Mpa เกลียวออกหลังทองเหลือง 1/4"

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เกจวัดแรงดันสำหรับชุดกรองลม 0-1Mpa เกลียวออกหลังทองเหลือง

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เดรนน้ำอัตโนมัติ ใต้ถังพักลม ทำงานที่แรงดัน 0-16Bar วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ทนแรงดันได้สูงสุดไม่เกิน 16Bar

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เดรนน้ำอัตโนมัติ ใต้ถังพักลม ทำงานที่แรงดัน 0.5-0.8Mpa วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ทรแรงดันได้สูงสุดไม่เกิน 1Mpa

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กรองลมดักน้ำ ทำงานที่แรงดัน 0.005-0.2 Mpa วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ทรแรงดันได้สูงสุดไม่เกิน 0.4Mpa

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 5,000 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติก(Pneumatic)หรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติก(Pneumatic)หรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 500 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติก(Pneumatic)หรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 5,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 500 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 5,000 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10 ฺBar(0-140 psi) วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10 ฺBar(0-140 psi) วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 500 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10 ฺBar(0-140 psi) วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 5,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 50mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 500 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 5,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ สามารถเติมน้ํามันหล่อลื่นเพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติกหรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ สามารถเติมน้ํามันหล่อลื่นเพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติกหรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 500 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ สามารถเติมน้ํามันหล่อลื่นเพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติกหรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 5,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ สามารถเติมน้ํามันหล่อลื่นเพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติกหรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 50mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ สามารถเติมน้ํามันหล่อลื่นเพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติกหรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

จ่ายปริมาณลม ได้ 500 ลิตร/นาที ปรับแรงดันลมได้ 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ไส้กรอง(filter)เป็นชนิดทองเหลืองมีความละเอียด 30-50ไมครอนถอดล้างได้ สามารถเติมน้ํามันหล่อลื่นเพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติกหรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ และในชุดมี Pressure Gauge 0-1Mpa(0-10kg/cm2) ขนาดหน้าปัด 40mm เกลียวออกหลัง 1ตัวพร้อมใช้งาน

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้