MGS10 DS4 (100mm)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-1000Bar (0-14500psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-600Bar (0-8700psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-400Bar (0-5800psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-250Bar (0-3625psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-100Bar (0-1450psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-60Bar (0-870psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-40Bar (0-580psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-25Bar (0-362psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-16Bar (0-232psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-10Bar (0-140psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-6Bar (0-87psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-4Bar (0-58psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-2.5Bar (0-36.25psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" -1 - 15BAR (-30inhg - 220PSI)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" -1 - 5BAR (-30inhg - 70PSI)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" -1 - 3BAR (-30inhg - 140PSI)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(Pressure gauge Nuovafima ) pressure gauge หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" 0-1Bar (0-140psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(vacuum gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดูด หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" -1 - 0 BAR (-760mmhg-0)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" -1 - 24BAR (-30inhg - 140PSI)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/2" -1 - 24BAR (-30inhg - 400PSI)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้