MGS10 2.5 (63mm)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-400BAR (0-5,800psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-250BAR (0-3,625psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-160BAR (0-2,320psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-100BAR (0-1,440psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-60BAR (0-870psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-40BAR (0-580psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-25BAR (0-362psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-16BAR (0-232psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-11kg (0-160psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-10Bar (0-140psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-7Bar (0-100psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-4Bar (0-87psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-4Bar (0-58psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-2.5Bar (0-36psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(vacuum gauge Nuovafima ) เกจวัดแรงดัน หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-1Bar (0-140psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(vacuum gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" -1-0Bar (-760mmhg-0 )

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" -1-3Bar (-30 inhg- 40psi )

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(vacuum gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" -1-0Bar (-760 mmhg- 0 )

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" (-1) - 9 Bar (-30 inhg- 120 psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(compound gauge Nuovafima ) คอมปาวด์ เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" (-1) - 1.5 Bar (-30 inhg- 20 psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-600kg (0-8,700psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-400kg (0-5,800psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-250kg (0-3,625psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-160kg (0-2,320psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-100kg (0-1450psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-60kg (0-870psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-40kg (0-580psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-25kg (0-362psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-16kg (0-232psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

(pressure gauge Nuovafima ) เพรสเชอร์เกจ หน้าปัด 2,5 นิ้ว เกลียวทองเหลือง 1/4" 0-10kg (0-140psi)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้